Pravidla pro udělování statutu Prodejna regionálních výrobků

1) Kdo může o udělení statutu požádat

O udělení statutu může požádat kterýkoliv subjekt, zabývající se prodejem potravin či řemeslných výrobků, působící na území turistického regionu Český ráj, který je dostupný v pravidelnou otevírací dobu široké veřejnosti. Statut může být udělen např. prodejně, prodejně potravin, prodejně suvenýrů na památkových objektech a turistických atraktivitách, informačnímu centru atd. Prodejna může mít celoroční i sezónní charakter.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kořínková, Sdružení Český ráj, tel.: 703 470 526 , e-mail: korinkova@cesky-raj.info.

2) Povinnosti prodejny regionálních výrobků

Prodejna zajišťuje prodej certifikovaných výrobků od minimálně 4 držitelů značky Regionální produkt Český ráj.

Povinností provozovatele prodejny je značku používat a propagovat.

Nedodržení těchto pravidel může být důvodem k neprodloužení certifikátu, nebo i k odstoupení od „Smlouvy o využívání ochranné známky Regionální produkt Český ráj“.

3) Používání značky

Provozovatel prodejny může logo použít pro následující účely:

  • umístění loga na venkovní plochy budovy prodejny,
  • použití na další pevné i mobilní plochy umístěné ve vnitřních prostorách prodejny,
  • pokud má provozovatel vlastní webové stránky zaměřené na propagaci nabídky prodejny, umístí na ně logo značky Regionální produkt Český ráj spolu s aktivním odkazem http//: www.regionalniprodukt.cz,
  • logo značky Regionální produkt Český ráj může  být dále využito na propagačních materiálech, inzertních a reklamních plochách, propagačních bannerech, roletách atd., majících přímou souvislost se sortimentem výrobků certifikovaných značkou  Regionální produkt Český ráj.

Provozovatel není oprávněn využívat logo značky Regionální produkt Český ráj pro jiné než výše uvedené účely a bez souvislosti s certifikovanými výrobky.

Provozovatel se zavazuje veškeré propagační materiály, inzerce a další tiskové výstupy, kde je použito logo značky Regionální produkt Český ráj zaslat poskytovateli předem k odsouhlasení.

Provozovatel není oprávněn poskytovat logo značky Regionální produkt Český ráj třetím osobám.

ikona souboruKe stažení

Vytvořeno 30.5.2012 13:12:31 - aktualizováno 28.6.2021 11:13:23 | přečteno 8538x | zdarska
load