Klidnou krajinou okolo Dolního Bousova

Rabakov

Český ráj

Nenáročný výlet má délku 23 km. Z Dolního Bousova vás zavede do Rabakova, poté do Veselice a přes Vlčí Pole zpět do Bousova.

Dolní Bousov – Svobodín (8148 – 3 km) – Petkovy (8147 – 6,7 km) – Lhotky, hájovna – (8147 – 9,8 km) – rozc. (modrá pěší – 10,8 km) – Rabakov (nezn. cesta) – 13,7 km) – Domousnice (nezn. silnice) – Veselice (nezn. silnice – 17,3 km) – Les Křižánek (modrá pěší – 18,3 km) – Vlčí Pole (modrá pěší – 20 km) – Dolní Bousov (modrá pěší – 22,7 km)


MAPA

DOLNÍ BOUSOV

Město na jižním okraji Českého ráje má empírovou radnici, pozdně barokní kostel sv. Kateřiny a rekonstruovanou barokní faru, která vznikla přestavbou původního loveckého a rybářského zámečku Černínů. Dnes v ní sídlí knihovna a informační centrum. Na náměstí stojí Mariánský sloup z 18. století. V létě je v provozu městské koupaliště. V okolí se nacházejí pozůstatky někdejší soustavy 30 rybníků, z nichž Červenský o rozloze 39 ha je druhým největším v Českém ráji. Možnost nákupu a stravování.

VLČÍ POLE

Za vlády Lobkoviců zde přestavbou tvrze vznikl renesanční zámek. V 19. století byl empírově upraven, avšak pozdější úpravy zcela potlačily charakter stavby. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, třemi altány a sochou Merkura. V současnosti je zámek veřejnosti nepřístupný, sídlí zde domov seniorů.

PETKOVY

Na území obcí Petkovy, Domousnice a Lhotky byl v roce 1998 zřízen Přírodní park Čížovky. Reliéf krajiny tvoří ploché údolí, v jehož středu protéká Křešovský potok napájející řadu malých rybníků a doprovázený přirozenými lučními porosty, lučními a rákosinovými mokřady, malebnou nelesní zelení a zbytky starých ovocných sadů. Vyskytuje se tu řada méně běžných, vzácných, a dokonce i ohrožených živočišných druhů fauny i flóry. Celek vytváří obraz esteticky vyvážené krajiny.

RABAKOV

V malé obci na rozhraní Českého ráje a Polabí vzniklo v roce 2002 Veterán Jawa muzeum Rabakov. Muzejní sbírky soustřeďují kompletní základní řadu motocyklů české značky Jawa. Je jich více než sedm desítek typů a všechny jsou provozuschopné.

DOMOUSNICE

V obci byl v polovině 18. století na místě někdejší tvrze vybudován zámek, který tvoří patrová dvoukřídlá budova na půdorysu písmene L s výrazným středním rizalitem, mansardovou střechou a věžičkou. Kolem zámku je anglický park o rozloze 5,5 ha se dvěma alejemi kanadských topolů. V roce 1907 a 1911 zde trávila prázdniny operní pěvkyně Ema Destinnová a v obou letech ji zde navštívil slavný Enrico Caruso. Současní soukromí majitelé navázali i na dávnou tradici pěstování vína a osázeli okolí zámku novými vinicemi.

VESELICE

U obce Veselice se nachází malý židovský hřbitov, na kterém se dochovalo přibližně 250 náhrobních kamenů starých až 250 let. V ohradní zdi jsou zazděny dvě kvadrátní stély, v jejich blízkosti je nad dětským hrobem vztyčena atypická stéla s dvojicí andělíčků. Hřbitov je udržován a je volně přístupný.

LES KŘIŽÁNEK

Les leží v trojúhelníku obcí Zelenecká Lhota – Vlčí Pole – Veselice, kde kdysi stávala vesnice Kříženec. Ta byla zničena nejprve za husitských válek a znovu pak za třicetileté války, kdy už nebyla obnovena. V místech, kde stával kostelík, byl roku 1845 vztyčen dřevěný kříž a u někdejšího vchodu do kostelíka rostou dvě prastaré lípy. V lese Křižánek jsou chráněná mokřadní slatinná společenstva se vzácnými druhy rostlin, fragmenty acidofilních doubrav a bučin a s prameništěm potoka Záhubka.

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Fotogalerie

Námesti TGM, Dolní Bousov

Námesti TGM, Dolní Bousov

 
Koupaliště Dolní Bousov

Koupaliště Dolní Bousov

 
Dolní Bousov

Dolní Bousov

 
DOMOUSNICE Zámek   JS01

DOMOUSNICE Zámek JS01

 
Rabakov

Rabakov

 
fara dolni bousov

fara dolni bousov

 
hřbitov Veselice

hřbitov Veselice

 
 
 
load