Podtroseckými údolími k Troskám

Trosky, autor: Ondřej Holas

Český ráj

Libošovice, 507 44

Méně náročný výlet má délku 20 km. Začíná v Libošovicích u Sobotky a vede k rybníku Věžák, na hrad Trosky a zpět do Libošovic. Je možno si ho prodloužit, pokud zvolíte start i cíl v Sobotce. Délka výletu je pak 26 km.

Libošovice – Pleskotský mlýn (3,5 km) – Věžické údolí (6,5 km) – Troskovice, křižovatka k hradu (9,6 km) – hrad Trosky (0,5 km) – Dolní mlýn - (15,2 km) – Podhora (16,5 km) – Libošovice (14 – 20,3 km)

MAPA

Výlet lze prodloužit z Podhory:

Podhora (16,5 km) – Sobotka ( 21,1 km) – Osek (22,1 km) – Vesec (24,4 km) – býv. Semtinská lípa (25,1 km) – Libošovice (26,5 km)

MAPA


LIBOŠOVICE

Vesnička Libošovice je poprvé připomínaná již v roce 1352. Byla nejprve součástí kosteckého panství, pak několik desetiletí vladyckým sídlem a koncem 15. století patřila znovu k hradu Kost. V obci se nachází kostel svatého Prokopa. Možnost stravování, obchod.

PLESKOTSKÝ MLÝN

Pleskotský mlýn je jeden z osmnácti mlýnů, které stávaly na Žehrovce (nyní soukromý rekreační objekt). Nedaleko něj silnice směrem na Vyskeř prochází tzv. Pekařovou branou, skalním útvarem, kterým byl vytesán ve skále při její stavbě a je považován za nejkratší tunel v ČR.

VĚŽICKÉ ÚDOLÍ

Mokřady, vlhká luka a vodní plochy rybníka Věžáku tvoří výjimečný biotop pro množství rostlin a živočichů. Šestihektarový rybník má unikátní břeh, na kterém skalní věže vystupují přímo z vodní hladiny. Nezvyklá podívaná často inspirovala filmaře k natáčení pohádek i romantických scén. V létě je zde otevřeno Informační středisko Správy CHKO Český ráj.

TROSKOVICE

Název obce je odvozen od zříceniny hradu Trosky, pod kterou obec leží. K obci spadají i osady Tachov, Jivina, Křenovy, Semín, Nebákov a Podsemínský rybník. V obci můžete navštívit Muzeum panenek a medvídků pod Troskami.

TROSKY

Zřícenina gotického hradu, který postavil Čeněk z Vartenberka na konci 14. století, nese už od svého počátku jméno Trosky. To není odvozeno z jeho zchátralosti, jak se mnozí domnívají, ale pochází ze slova struska a myšlena je tím v tomto případě struska sopečná, protože hrad stojí na starém sopečném vulkánu. Vyšší věž se nazývá Panna a měří 59 m, druhá věž je o deset metrů nižší a jmenuje se Baba. Hřeben mezi nimi byl původně zastavěn obytnými budovami. V období husitských válek byl hrad několik let obsazen loupežníky a za třicetileté války zcela zpustl. Dnes lze v rámci prohlídky vystoupit na obě věže, odkud se nabízí nejen nádherný kruhový rozhled na Český ráj, ale i na blízké (a veřejnosti uzavřené) skalní město Apolena a nedaleký obří důl na sklářský písek Střeleč. Trosky jsou dominantou a jedním ze symbolů Českého ráje.

DOLNÍ MLÝN

U Dolského rybníka se stýkají čtyři údolí. Před rokem 1870 zde stával mlýn, využívaný později jako pila, k vidění je tu také výklenková kaplička ve skále a studánka.

SOBOTKA

Malebné městečko Sobotka je významným turistickým centrem s významnou historií a kulturní tradicí. Ve městě se nachází množství historických staveb nejen lidové architektury (Šolcův statek, Gansův dům ad.), ale i klasicistních a funkcionalistických. Na náměstí stojí rodný dům a Muzeum Fráni Šrámka, kde dnes sídlí informační centrum. Za návštěvu stojí i mohutný chrám sv. Maří Magdaleny z konce 16. století. Od roku 1991 je v Sobotce umístěna skulptura Dům pod půlměsícem (La casa sotto la luna) italského umělce Claudia Parmiggianiho, která je součástí jeho širšího projektu tvořeného dalšími třemi stavbami ve Francii, Itálii a Egyptě. Na okraji města, směrem k hradu Kost, leží sobotecký hřbitov s hroby významných soboteckých rodáků, například básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem v lesoparku stojí lovecký zámek Humprecht. Pod zámkem najdete městské koupaliště a kemp. Ve městě je možnost ubytování, stravování i nákupů. Na začátku července se v Sobotce koná festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, v druhé polovině srpna pak Sobotecký jarmark a festival řemesel.

HUMPRECHT

Lovecký zámeček Humprecht eliptického půdorysu stojí na kuželovitém vulkanickém vrchu. Je známý mimořádnou akustikou centrální, takřka 17 metrů vysoké hudební síně. Vrchol střechy netypicky zdobí půlměsíc. Humprecht tvoří nepřehlédnutelnou dominantu malebného městečka Sobotka a okolní krajiny.

OSEK

Osek je velmi stará obec se zajímavým kostelem a dřevěnou šestibokou zvonici z roku 1601 s pozoruhodnou konstrukcí – trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo ukloněnými vzpěrami. Možnost občerstvení.

VESEC u Sobotky

Vesnická památková rezervace s ojediněle zachovanou okrouhlou návsí (tzv. českou okrouhlicí) a souborem 18 roubených domů. Obec se stala oblíbeným místem filmařů. Nedaleko obce na Veseckém potoce jsou pozůstatky vodního mlýna.

SEMTINSKÁ LÍPA

Semtinská lípa bývala po téměř tři sta let významným orientačním bodem, viditelným ze širokého okolí. Byla oblíbeným místem básníka Fráni Šrámka a symbolem Sobotecka. Při velké bouři v létě roku 2000 však padla. Dnes ji připomíná originální památník a nově vysazená lípa.

Fotogalerie

Trosky, autor: Ondřej Holas

Trosky

 
Věžický rybník, autor: Václav Bacovský

Věžický rybník

 
Rokytňák

Rokytňák

 
Trosky

Trosky

 
Pekařova brána, autor: Míra Chmela

Pekařova brána

 
Trosky (2)

Trosky (2)

 
Věžický rybník, autor: Václav Bacovský

Věžický rybník

 
Podsemínský most

Podsemínský most

 
Nebák

Nebák

 
Věžák

Věžák

 
Vidlák

Vidlák

 
Věžák, autor: Míra Chmela

Věžák

 
 
 
load