Památník Karla Hynka Máchy - Hospitálek

Hospitálek, autor: město Doksy

Máchův kraj

Máchova 150
Doksy, 472 01

Telefon: +420 487 872 137
E-mail: fridrichova@muzeumcl.cz
Web: www.muzeumcl.cz

V budově tzv. Hospitálku, původně chudobince a sirotčince, se dnes nachází muzeum Karla Hynka Máchy.

Oblast Doks je spjata se jménem romantického básníka Karla Hynka Máchy (1810 -1836). Krátký, ale pohnutý osud velkého českého básníka se stal legendou. Byl tulákem s vnímavou duší, který nacházel inspiraci pro své dílo především ve zdejší půvabné krajině.

První návštěva Bezdězu byla pro K. H. Máchu nezapomenutelná. V otevřené klášterní hrobce spatřil rozmetané kosti mnichů.

V dopise E. Hindlovi na podzim roku 1832 píše: "Dnes jsem měl podivný sen, zdá se mi, že toho příčinou čtení Lorda Byrona, Mickiewicze a zříceniny Bezdězské. Bůh Vás chraň takových snů, jediný účinkuje snad na celé živobytí..."

Bezděz s okolní krajinou Máchu stále přitahoval. Celkem zde byl zřejmě šestkrát.

Pod centrálním náměstím směrem k Máchovu jezeru stojí dřevěný patrový roubený dům bývalého špitálu. Je to nejstarší stavení, které bylo postaveno nadačním fondem hraběnky Marie Františky Heissenštejnské roku 1669 pro staré lidi a osiřelé děti. Špitál měl poskytnout přístřeší šesti starým osobám a třem osiřelým dětem, které zde zůstaly až do věku 13 let.

Po 30 letech od založení domu došlo k navýšení nadačního fondu s takovým kapitálem, že z jeho úroků mohlo být zaopatřováno o tři osoby navíc. Současně byl zajištěn plat učitelovi za výuku čtyř špitálních dětí. Od roku 1723 měl špitálek nově zasvěcenou kapli a vlastního kaplana.

Tak jako je tomu dnes, byla střecha na Hospitálku, jak je ještě dnes starousedlíky nazýván, šindelová. Díky neuvěřitelnému štěstí nepodlehl četným požárům v 18. a 19. století, kdy v roce 1842 lehla popelem téměř třetina Doks. Po II. světové válce zde byla modlitebna československé církve, v 60. letech 20. století pak knihovna.

V současné době slouží jako výstavní prostory pro expozici věnovanou Karlu Hynku Máchovi, který v Doksech pobýval u svého přítele Eduarda Hindla. Ten uvedl Máchu do bezdězské krajiny a zprostředkoval mu i poznání místních pověstí. Krajina kolem Doks je z větší části dějištěm Máchova vrcholného díla - básně Máj.

Současná expozice ukazuje návštěvníkům krásu dokské krajiny a Máchův život a dílo, vydávané v mnoha různých vydáních. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla, ukazuje například zcela nový překlad Máje do esperanta, či bibliofilské vydání Máje, doprovázené 24 grafickými listy našich předních výtvarníků, kteří se nechali inspirovat Májem a jeho autorem. 

Expozice:

Doba a dílo K. H. Máchy - život a dílo významného českého básníka K. H. Máchy uprostřed kraje, kde vznikl jeho Máj.

Rybářství a rybníkářství na Českolipsku - chov a lov ryb, dějiny rybníkářství a nejvýznamnější rybníky okresu.

Poloha: pod centrálním náměstím, na křižovatce ulic Valdštejnská a Máchova.

Památník K.H. Máchy nabízí levné ubytování ve stylovém roubeném domě v Doksech s kapacitou 10 lůžek (5/2 lůžkových pokojů), společná kuchyně, koupelna se sprchovým koutem.
Kontakt: fridrichova@muzeumcl.cz, Tel. 487 872 137.

Otevírací doba

Duben So - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Květen - Září Út - Ne 9:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Říjen So - Ne 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Listopad - Březen -- zavřeno
V měsíci říjen je otevřeno i ve státní svátky.

Vstupné

Plné vstupné:50,00 CZK
Rodinné vstupné:100,00 CZKMax. 2 dospělí a 2 děti
Dětské vstupné:20,00 CZK pro děti do 15 let
Studentské vstupné:20,00 CZK
Seniorské vstupné:20,00 CZK
Poznámka:Školní skupiny dětí od 6 do 15 let s doprovodem 20 Kč/ osoba. Školní skupiny mládeže starší 15 let s doprovodem 25 Kč/ osoba. Příplatek za výklad nebo výukový program 10 Kč za jednoho platícího návštěvníka.

Texty v cizím jazyce: angličtina, němčina
Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna)
Typ muzea: vlastivědné přírodovědné

Fotogalerie

Hospitálek, autor: město Doksy

Hospitálek

 
 
 
load