Pěší výlet kolem Protržené přehrady

Protržená přehrada, autor: Mikroregion Tanvaldsko

Jizerské hory

Pěší výlet kolem Protržené přehrady je určený pro zdatnější rodiny turistů. Čeká vás trasa s výškovým převýšením přibližně 400 m, odměnou vám budou krásné výhledy a návštěva vodního díla vybudovaného na Bílé Desné, dnes známého pod názvem Protržená přehrada.

Start výletu

Hlavní vlakové nádraží v Desné - cyklotrasa č. 3019

Trasa výletu

Hlavní vlakové nádraží Desná

Vodopády na Bílé Desné

Protržená přehrada

Jezdecká cesta

Vodní nádrž Souš

Knížecí cesta

Hřebenovka

Vodopády na Černé Desné

Desná Riedlova vila

Cíl výletu

Vlaková zastávka Desná Riedlova vila

Délka trasy

19 km, https://mapy.cz/s/hobuhureze

výškové převýšení: z nadmořské výšky 491 m (desenské vlakové nádraží) do výšky 900 m (vyhlídkové místo nad přehradou Souš)

Co je možné vidět cestou

Výlet začíná na hlavním vlakovém nádraží v Desné na cyklotrase 3019 a pokračuje kolem neogotického Kostela Nanebevzetí Panny Marie 3 km k Bílé Desné.

Vodopády na Bílé Desné

Na řece Bílá Desná se nacházejí jak kaskády, tak i vodopády. Uvidíte dva vodopády o výšce 2 a 2,5 metru a kaskádu vysokou 3,5 metru.

Protržená přehrada

Nejprve dojdete k vyhlídce na bývalou výšku hladina Protržené přehrady. Po 2,2 km přijdete ke zbytkům Protržené přehrady.
Protržená přehrada byla postavena v roce 1915 za účelem regulace toku. 18. září 1916 však voda prosákla hrází a přehrada se protrhla. Pod vodou zemřelo 62 lidí a zasaženo bylo na 100 domů v Desné.
U památníku Protržené přehrady pokračujete po cyklotrase č. 3020 "Jezdeckou cestou" 2 km na křižovatku.

Odtud si můžete cestu do Desné zkrátit po silnici kolem Souše.

Vodní nádrž Souš

Vodní dílo bylo postaveno v letech 1911 - 1915 na řece Černá Desná a slouží především k akumulaci vody pro oblastní vodovod, ale také ke zmírnění velkých vod. Upravená voda z této nádrže zásobuje Jablonec nad Nisou a Tanvald.

Pokud si cestu krátit nechcete, pokračujete 2,3 km na další křižovatku, kde se napojíte na "Knížecí cestu" a později na "Hřebenovku" - modrá turistická značka.
Po 4 km přejdete na červenou turistickou značku, která vás dovede k vodopádům na Černé Desné.

Vodopády na Černé Desné

Říčka Černá Desná je přírodní památka a nacházejí se zde pravé vodopády. Čtyři z nich nesou názvy Hrncový, Bukový, Dlouhý a Plotnový.

Od vodopádů sestoupíte až do města na Desná na vlakovou zastávku Desná Riedlova vila. Cesta do cílové stanice je dlouhá 4,5 km.

Fotogalerie

Protržená přehrada, autor: Mikroregion Tanvaldsko

Protržená přehrada

 
Protržená přehrada, autor: Mikroregion Tanvaldsko

Protržená přehrada

 
Desná, Riedlova vila, autor: Mikroregion Tanvaldsko

Desná, Riedlova vila

 
 
 
load