Pramen Nisy

Pramen Nisy, autor: Míra Chmela

Jizerské hory

Nová Ves nad Nisou, 468 27

Pramen řeky Lužická Nisa je oblíbeným turistickým cílem.
Vítáme Vás v Nové Vsi nad Nisou – v obci, kde pramení Lužická Nisa. Pramen Nisy je v Nové Vsi nad Nisou zmiňován jako Neisborn, poprvé na mapě již roku 1713, na Müllerově mapě Čech je uveden jako Neisbronn. Snad již kolem roku 1850 bylo místo zviditelněno nápisem na kameni, jak uvádí starý popis maloskalského panství. Přibližně od roku 1900 obec Nová Ves nad Nisou užívá znak se stylizovaným pramenem Nisy.

O zvelebení místa se významně zasadil především Novoveský okrašlovací spolek, jenž se myšlenkou osadit nad pramenem Nisy pamětní tabuli zaobíral již od roku 1899. Rozdílné představy spolku a majitele pozemku ale realizaci záměru posunuli o tři desítky let.

V roce 1929 Novoveský okrašlovací spolek pramen Nisy zpřístupnil cestou a o rok později tu při lidové slavnosti, konané 29. června 1930, odhalil pomník prameni Nisy. Po druhé světové válce doprovázel  po několik desetiletí do kamene vytesaný původní text „Neissequelle 1930“ barvou dopsaný český text, louku s pomníkem postupně pohltila zeleň.

V roce 1980 původní text nahradila nová bronzová pamětní deska (odcizena nenechavci v roce 2008).    
V roce 1997 bylo místo obecním úřadem v Nové Vsi n. N. a dobrovolníky zvelebeno, obnovena přístupová cesta a prameniště vyskládáno z kamenů. Místo se stalo výchozím bodem mezinárodní cyklistické trasy Odra - Nisa, měřící 591 km a vedoucí až k Baltickému moři.

V roce 2000 byl sousední Smržovkou podél toku vybudován pohodlný chodník, zpřístupňující běžně nedostupné malebné partie. Cestou po něm můžeme sledovat přeměnu nepatrného potůčku na potok a      
na jeho konci se vydat doleva kolem novočeských Třech lip s božími muky z roku 1810 po Novoveském hřebenu k 35 metrů vysoké rozhledně Nisanka. Ta získala svůj název právě podle zdejšího pramene Nisy a krom krásných výhledů do okolních hor nabízí návštěvníkům i turistické suvenýry také s motivem pramene Nisy.

V letech 2009–2010 Novoveský okrašlovací spolek a obec Nová Ves nad Nisou s podporou Libereckého kraje přistoupili k obnově pomníku a rekonstrukci prameniště. Návrh nové pamětní desky ztvárnil akademický sochař Jiří Dostál, novou pamětní desku ze Šluknovského syenitu a nerezu zhotovili kamenosochař Rostislav Dvořák st. a zámečníci Pavel Lubas a Jaroslav Lubas st. z Nové Vsi nad Nisou. Součástí obnoveného pomníku je i raznice se stylizovaným znakem obce Nová Ves nad Nisou – pramenem Nisy, kterou můžou příchozí návštěvníci použít jako propisovací razítko. Při slavnosti odhalení nové pamětní desky 12. 6. 2010 byl zároveň zástupci Nové Vsi nad Nisou, Smržovky, Lučan nad Nisou a Jablonce nad Nisou slavnostně zpřístupněn první kamenný most přes řeku Nisu.


Fotogalerie

Pramen Nisy, autor: AZ fotky

Pramen Nisy

 
Pramen Nisy, autor: Míra Chmela

Pramen Nisy

 
Pramen Nisy, autor: Míra Chmela

Pramen Nisy

 
 
 
load