Přírodní rezervace Klíč

Rezervace Klíč

Lužické hory a Žitavské hory

Svor, 471 51

Štíhlá silueta vrchu Klíč 760 m.n.m. dominuje okolí Nového Boru. Na jižním svahu ve vrcholové části se i přes značnou nadmořskou výšku daří teplomilné doubravě.

V nižších skalnatých polohách se vyskytují vzácné květiny - hvězdice alpská, česnek pažitka horská, či kapradina sklaní, které jsou pozůstatkem po zalednění ve starších čtvrtohorách. V minulosti zde hnízdil sokol stěhovavý, po jeho vymizení jej nahradil výr velký a v současné době krkavec velký. Zdržuje se zde také stádečko kamzíků, kteří jsou alpského původu.

Poloha: mezi Novým Borem a Svorem

Fotogalerie

Rezervace Klíč

Rezervace Klíč

 
Polevsko a hora Klíč

Polevsko a hora Klíč

 
Rezervace Klíč

Rezervace Klíč

 
 
 
load