Přírodní rezervace Nová louka

Přírodní rezervace Nová louka

Jizerské hory

Bedřichov, 468 12

Nová Louka je významnou křižovatkou turistických cest. Leží přibližně 4 km severně od Bedřichova v nadmořské výšce 770 m.n.m.

Při obou březích Blatného potoka se nachází údolní rašeliniště porostlé klečí. Oblast byla vyhlášena státní přírodní rezervací. Původní název lokality v roce 1591 byl Medvědí louka. Dnes je někdy nazývána Šámalova louka podle loveckého zámečku, který byl v minulosti pojmenován po kancléři Šámalovi.

Předmět ochrany: Hluboké rašeliniště zahrnující všechny vývojové typy: živé rašeliniště, rašelinnou louku, porosty borovice kleče, rašelinné smrčiny.

Poloha: 4 km severně od Bedřichova, SV od Šámalovy louky v pánvi Blatného potoka

Rozloha: 31,9 ha

Nadmořská výška: 780 m. n. m.

Typ p: přírodní park

Fotogalerie

Nová Louka, autor: Pavel Charousek

Nová Louka

 
Nová Louka, autor: Pavel Charousek

Nová Louka

 
Přírodní rezervace Nová louka

Přírodní rezervace Nová louka

 
 
 
load