Na Soušskou přehradu

Soušská přehrada

Jizerské hory

Pěší výlet z Kořenova údolím Jizery na Bukovec, přes kopec na Soušskou přehradu a přes Nyčovy domky zpět.

Průběh trasy:
Kořenov * Mořina * Souš * Horní Polubný * Kořenov

Popis trasy:
Od vlakového nádraží z Horního Kořenova se vydáme po žluté značce do údolí Jizery, kterým pokračujeme po červené značce na Mořinu. K Soušské přehradě sestupujeme po modré značce k penzionu Na Souši. Do Kořenova se vracíme přes Horní Polubný po zelené značce.

Kořenov
Obec vznikla v roce 1960 sloučením obcí Polubný, Příchovice (i s osadou Rejdice) a Jizerka. Významné zimní středisko se sedmi lyžařskými areály. Ozubnicová železniční trať s nejprudším železničním stoupáním v Česku (až 58 promile) a nejdelším jednokolejným železničním tunelem v Česku (940 m) a pěkným viaduktem přes řeku Jizeru.

Jizera
Hraniční tok s Polskem pramenící na nejvyšším vrchu Jizerských hor Smrku.

PR Bukovec
Přírodní rezervace o rozloze 57 ha vyhlášená na dominantním sopečném vrchu. Lokalitou prochází naučná stezka, z vrcholu v nadmořské výšce 1005 m je za dobrého počasí pěkný výhled zejména na vrcholky Krkonoš. Pod Bukovcem na soutoku Jizery a Jizerky je pěší přechod do Polska.

Soušská přehrada
Údolní nádrž na Černé Nise z let 1912 - 15, původně sloužila pro rekreaci, ale od poloviny sedmdesátých let využívána jako rezervoár pitné vody. Podzemním kanálem je přiváděna část vody z Bílé Nisy.

Horní Polubný
Obec z přelomu 17. a 18. století, kostel sv. Jana Křtitele z konce 18. století, chráněný jasan ztepilý, stáří cca 300 let, u č.p. 34 a javor klen, stáří 360 let, u hotelu Sport.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Fotogalerie

Soušská přehrada

Soušská přehrada

 
Soušská přehrada

Soušská přehrada

 
 
 
load