Osmiboká dřevěná zvonička

Zvonice po rekonstrukci

Český ráj

Dolní Sytová 1
Háje nad Jizerou, 513 01

Již od nepaměti potřebovali lidé něco, čím by mohli oznamovat začátek a konec pracovní doby, příchod smrti, požáru, velké vody či jiné pohromy. K tomu nejlépe sloužil zvonek, zavěšený například v koruně stromu či ve věžičce školy, rychty nebo hostince. Bohatší lidé si často stavěli vlastní zděné nebo dřevěné zvoničky.

Dřevěná zvonička štenýřového typu byla v roce 1790 postavena také v Dolní Sytové. Svým kónickým osmibokým tvarem a šindelovým krytím však působí dojmem ještě starším. O svůj původní zvon přišla za první světové války, kdy rekvírován a roztaven na výrobu zbraní, ale už v roce 1919 pořídila Pražská obec nákladem 900 korun pro zvoničku zvon nový. V době druhé světové války ho však potkal stejný osudu jako jeho předchůdce a na nový zvon musela zvonička tentokrát počkat až do roku 1998, kdy do ní byl pořízen zvon z dílny paní Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Má hmotnost 42 kg, průměr 39 cm, ladění C a je zasvěcen svaté Zdislavě.

V roce 2020 prodělala zvonička celkovou rekonstrukcí. Byly vyměněny části shnilých trámů a kompletně vyměněna šindelová krytina. Nad vstupem byla obnovena nika (kaplička), která původně vznikla asi v roce 1893 a později byla opět odstraněna. Bývala v ní umístěna soška Panny Marie.

Zvonictví v Dolní Sytové bývalo dlouho dědičné pro dům čp. 43, kterému se proto až do roku 1910 říkalo „U zvoníků“. Dalšími zvoníky se poté stali Josef Pospíšil, obuvník z čp. 119, a po jeho smrti roku 1929 školnice Marie Kubánková. Nynější zvon je vybaven elektrickým pohonem s elektronickým časováním. Díky tomu zvonička denně zvoní a plně tak slouží svému účelu.


Církevní památky: ostatní

Fotogalerie

Osmiboká dřevěná zvonička

Osmiboká dřevěná zvonička

 
Osmiboká dřevěná zvonička

Osmiboká dřevěná zvonička

 
Zvonice před rekonstrukcí

Zvonice před rekonstrukcí

 
 
 
load