Židovský hřbitov v Turnově

Židovský hřbitov Turnov, autor: Archiv TPCR

Český ráj

Sobotecká
Turnov, 511 01

Telefon: +420 484 803 041, +420 484 803 042
E-mail: info@turnov.cz
Web: www.synagoga-turnov.cz

Židovský hřbitov v Sobotecké ulici v Turnově je jediným zachovalým židovským hřbitovem v semilském okrese.

V západní zdi je zasazen hřbitovní domek, v němž byla márnice a byt hrobníka. Dnes je zde expozice věnována židovské komunitě. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ - východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají i svými poetickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština.

Na hřbitově odpočívají např. přímí předci Pavla Tigrida či spisovatele Ivana Olbrachta. Estetickou působivost hřbitova podtrhávala i řada pravidelně rozmístěných stromů, které však byly z části vykáceny v rámci stavebních prací při úpravě silničního obchvatu. 

Židovský hřbitov je volně přístupný. Klíček od hřbitovního domku je možné si zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč v Synagoze Turnov (Krajířova ul., květen - září) a v Regionálním turistickém informačním centru Turnov (nám. Českého ráje, říjen - duben). O sobotách a židovských svátcích není vstup na hřbitov a do hřbitovního domku umožněn.

V rámci Turnovského léta probíhají v červenci a srpnu prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Prohlídky se konají každé úterý od 10:00 a od 14:00 hodin.

Otevírací doba


Církevní památky: ostatní

Fotogalerie

Židovský hřbitov v Turnově, autor: Jan Čelikovský

Židovský hřbitov v Turnově

 
Židovský hřbitov, autor: Jiří Stránský

Židovský hřbitov

 
Židovský hřbitov v Turnově, autor: Jan Čelikovský

Židovský hřbitov v Turnově

 
Židovský hřbitov Turnov, autor: Archiv TPCR

Židovský hřbitov Turnov

 
 
 
load