Turnovsko:Hruboskalskémi koło Mužského

Hrad Valdštejn

Czeski Raj

Wycieczka o średniej trudnościnadająca się na rower górski,o długości 45 km. Z Turnova kierujemy się na Valdštejn, koło Arboreta Bukovina do Kacanov, stąd przez Skokovy do Žďáru, Ploukonic i przez Přepeře z powrotem Turnova.

TURNOV, rynek (nám.) Czeskiego Raju – stacja kolejowa Turnov-miasto (0,5 km) Valdštejn (5 km) Arboretum Bukovina (7 km) – Kacanovy (10,5 km) – Olešnice (13 km) Skokovy (15 km) – Žehrov (16 km) – Chrby (20 km) Nová Ves (23 km) – Branžež (24 km) – Zásadka (27 km) Dneboh (30 km) – Kurovodice (31 km) staw Žabakor (32 km) – połączenie z szosą od Příhraz (34 km) Žďár (35 km) – Doubrava (35,5 km) Ploukonice (38 km) Mokrý (39 km) Přepeře (41 km) TURNOV (45 km)

TURNOV – serce Czeskiego Raju, miasto z tradycją obróbki kamieni.Zabytki: renesansowy ratusz, kościół św. Mikołaja, dawny kościół klasztorny św. Franciszka z Asyżu, kościół Narodzenia Panny Marii (jeden z największych neogotyckich kościołów w Europie), kościółek św. Jana Chrzciciela z pocz. XIII wieku w dzielnicy Nudvojovice, zamek Hrubý Rohozec, turnovská synagoga, cmentarz żydowski, Muzeum Czeskiego Raju z historycznymi, etnograficznymi i geologicznymi eksponatami, Galeria Granát. Niedaleko miasta znajduje się gród Valdštejn czy folwark Dlaskův statek (przykład pojizerskiego domu, stałe ekspozycje i wystawy).

HRUBOSKALSKO – najbardziej znane skalne miasto, które cechują olbrzymie wieże i strome kaniony.Dzięki stosunkowo niskiej odporności piaskowca i ciągłemu działaniu szeregu czynników w skałach znajdziemy niezmierne bogactwo kształtów i form.  Dlatego obszar ten jest popularnym celem alpinistów.

VALDŠTEJN – najstarszy gród Czeskiego Raju i kolebka rodu Valdštejn, dzięki swym barwnym losom i romantycznemu wyglądowi jest ulubionym celem wycieczek. Zwiedzających zainteresuje valdštejnskie średniowiecze ze skalnymi sklepieniami, przebudowany w stylu romantycznym pałac, sala reprezentacyjna, kościół św. Jana Nepomucena oraz mała kaplica, poświęcona Janowi Chrzcicielowi, z obrazem świetego i prawdopodobnie podobizną  poety Karla Hynka Máchy.

ARBORETUM BUKOVINA – założone przez ówczesnego właściciela majątku hruboskalskiego L. Aehrenthala wraz ze swym zarządcą L. Angrem około 1860 roku. Znajduje się tu jeden z najstarszych zbiorów drzew i jeden z pierwszych eksperymentalnych areałów uprawnych północnoamerykańskich drzew w Europie Środkowej. Historyczna altana z drugiej połowy XIX wieku, sezonowy ośrodek IC.

SKOKOVY – dawne małetorfowe i wodolecznicze uzdrowisko, do powstania (1897 r.) przyczyniła się uzdrowicielka Klotylda Hoppeová, oferta konsumpcyjna.

NOVÁ VES – ośrodek rekreacyjny koło Komárovskiego stawu. Piaszczyste dno, dobrydostęp do wody, wiele plaży, kampingi, obóz, oferta noclegowa i konsumpcyjna. Romantyczny obraz podkreślają piaskowcowe skały i lasy sosnowe.

DNEBOH – gmina u stóp Příhrazskich skał, późna kaplica barokowa, kolorowy, barokowy posąg św. Wacława z XVIII wieku. W miejscowości Kavčina w 1926 roku osunięcie się dużych mas ziemizniszczyło 11 domów, drzewa po osunięciu krzywo rosną („tańczący las“). Nad gminą: Mężczyzna – bazaltowy szczyt z pomnikiem prusko-austriackiej wojny, przepiękny panoramiczny widok, pozostałości skalnego grodu Drábské světničky, ruiny grodu Valečov, pozostałości fortu obronnego Klamorna (3000 lat p.n.e.)

Staw ŽABAKOR – jeden z największych stawów CHKO Czeski Raj (45 ha), od 1998 roku rezerwat przyrody. Godne uwagi gniazdo ptaków wodnych– z odkrytych 183 gatunków ma tutaj gniazdo połowa z nich.Otaczające mokradła są ważne dla botaniki.

ŽĎÁR – we wsi Žďár zachowało się wiele drewnianych budynków, na przykład była kuźnia - Peldova kovárna z 1808 roku z leżącym naprzeciw drewnianym domem mieszkalnym o nr 31. Jednopiętrowa kuźnia jest typologicznie bliska zrębowym domom z rejonu Sobotki. W Žďárze znajduje się też najstarszy dotąd odkryty domy mieszkalny w rejonie Mladá Boleslav - 1697 r.

PLOUKONICE – na wsi zajazd U Loudů z wieloletnią tradycją.

MOKRÝ – pierwotnie brama barokowa o numerze 12 i historyczny krzyż na wsi, na kominie dawnej mleczarni spółdzielczej z 1901 roku jest bocianie gniazdo, jedyne stałe gniazdo w regionie.

PŘEPEŘE – pierwsza wzmianka pochodzi z 1323 roku, późny gotycki kościół św. Jakuba Wielkiego z połowy XVI wieku, stare ramię na lewym brzegu Izery porośnięte roślinnością, zachowana ludowa architektura w stylu pojizerskim.

:

Nawiązujące artykuły

 

Fotogaleria

Hruboskalsko

Hruboskalsko

 
Komárovský rybník

Komárovský rybník

 
Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

 
Jez Přepeře

Jez Přepeře

 
Komárovský rybník (2)

Komárovský rybník (2)

 
Turnov

Turnov

 
Žabakor

Žabakor

 
 
 
load