OChK Kokořínsko

CHKO Kokořínsko - Husa, autor: Milan Drahoňovský

Kraina Machy

Sprava CHKO Kokorinsko, Ceska ul. 149
Melnik, 276 01

Telefon: +420 315 728 060
E-mail: kokorin@nature.cz
Web: www.kokorinsko.ochranaprirody.cz

Obszar Chronionego Krajobrazu Kokořínsko rozciąga się na powierzchni 265 km2, mniej więcej 40 kilometrów na północny zachód od Pragi.

Obszar Kokořínsko jest odwiedzany głównie ze względu na swą romantyczną przyrodę. Kokořínsko oferuje bogate możliwości rekreacyjnego uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Z geologicznego punktu widzenia Kokořínsko należy do czeskiej niecki kredowej. Tworzą ją osady z okresu mezozoicznego, głównie gruboziarniste piaskowce. Najważniejszą doliną Kokořínska jest dolina rzeki Pšovki.

Na terenie Kokořínska znajdują się także bardzo ciekawe formacje i miasta skalne, które powstały na skutek procesów wietrzenia płaskowyżów skalnych. Największą dominantą regionu jest romantyczny zamek Kokořín.

Fotogaleria

CHKO Kokořínsko - Husa, autor: Milan Drahoňovský

CHKO Kokořínsko - Husa

 
CHKO Kokořínsko - Martinské stěny, autor: Milan Drahoňovský

CHKO Kokořínsko - Martinské stěny

 
CHKO Kokořínsko - - výhled z Čapské palice, autor: Milan Drahoňovský

CHKO Kokořínsko - - výhled z Čapské palice

 
 
 
load